Αρχική ΜΜΜ Η FSI και η Solaris διεκδικoύν τα νέα λεωφορεία