Αρχική ΜΜΜ Παράταση  της μερικής προσωρινής τροποποίησης της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 507 λόγω εκτέλεσης έργων επί της Λ. Δροσιάς- Σταμάτας του Δήμου Διονύσου.