Αρχική ΜΜΜ Αποζημίωση για όσους δεν χρησιμοποίησαν τις κάρτες