Αρχική ΜΜΜ ΜΕΤΡΟ: Τα δέκα συμπεράσματα που προέκυψαν