Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΤΙ: ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΣΑΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΗΚΑΙ ΕΚΡΥΒΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ